αρχείο

https://www.thinglink.com/mediacard/1316880451100475394

Το αρχείο εμφανίζεται σε δύο παράλληλες εκδοχές:
ένα ριζωματικό πανεποπτικό πεδίο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν όλα τα είδη τεκμηρίων συμβολοποιημένα σε κουκίδες και στο οποίο μπορεί ο χρήστης να πλοηγηθεί, σαν ένας επισκέπτης του αστερισμού της πραγματικότητας.
Παρακάτω ένας οδηγός για την αντιστοίχιση των συμβόλων και των χρωμάτων με το περιεχόμενο

και ένα αποθετήριο με πολλαπλές κατηγοριοποιημένες αναρτήσεις τεκμηρίων και δυνατότητα δυναμικής επικοινωνίας κια αλληλεπίδρασης. Παρακάτω πίνακας με λίστα των έως τώρα κατηγοριοποιήσεων