έρευνα

Ο παρών ιστότοπος, φιλοξενεί το αρχειακό υλικό και ένα τμήμα της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Ι-όλα ή τίποτα, μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στην κοινότητα του Παραδείσου Αγίας Παρασκευής, με επίκεντρο τη βίλα του Α. Ιόλα. Σύγχρονη τέχνη και σύγχρονη κοινότητα σε διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο» και επιβλέποντες καθηγητές τους κκ. Σωτήριο Χτούρη και Βασίλη Μπούζα, που ολοκλήρωσα στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «εφαρμοσμένη κλινική κοινωνιολογία και τέχνη» του τμήματος Κοινωνιολογίας της Μυτιλήνης και του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας.

Παρουσιάζει μια απόπειρα συγκέντρωσης τεκμηρίων που άπτονται της διαχρονικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινότητας του Παραδείσου και του κτήματος Ιόλα. Για την ανάλυση αυτής της διαχρονικής σχέσης και αλληλεπίδρασης, πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις με διαχρονικούς κατοίκους και καλλιτέχνες συνδεδεμένους με την κοινότητα, και στη συνέχεια αναλύθηκαν ποιοτικά, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πρότυπο των θεματικών δικτύων, διαμορφώνοντας ευρύτερα κοινωνιολογικά και πολιτισμικά γεγονότα και φαινόμενα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται, προκειμένου να φωτίσουν και να νοηματοδοτήσουν πτυχές της αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, παρουσιάζονται κοινωνιολογικά και καλλιτεχνικά τεκμήρια που παράγονται σε ενεστώτα χρόνο, τόσο από καλλιτέχνες, όσο και από την ίδια την κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, μια υπό σύσταση και διαμόρφωση ομάδα νέων εικαστικών, επιχειρεί να ψηλαφίσει μέσα από την γλώσσα της τέχνης αυτά που συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβούν στον τόπο, παρουσιάζοντας νέες αναγνώσεις της πραγματικότητας.