Βερινία Μάνθου – πρόταση εικαστικού έργου για τη συμμετοχική έρευνα δράσης «Ι-όλα ή τίποτα»

Μάνθου Βερινία – Project: Ι-όλα ή τίποτα.
Η πρότασή μου αφορά εικαστικό έργο που ασχολείται πάνω σε δύο άξονες οπτικής και κατά συνέπεια συναισθηματικής αντίληψης.
Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την οπτική του Ιόλα απέναντι στην τότε κοινωνία. Το πώς έβλεπε δηλαδή, ο ίδιος, μέσα από το παράθυρό του, τους περίοικους. Το πώς έβλεπε την στάση τους, απέναντί του, όσον αφορά τις συνθήκες που διαμόρφωναν, ακόμα και από την ίδια την στάση του σώματος τους. Ο δεύτερος άξονας, έχει να κάνει αντίστοιχα με την κοινωνία η οποία περιθωριοποιεί τον Ιόλα (όντας μια κοινωνία πατριαρχική και συντηρητική) αλλά ταυτόχρονα θέλει να «κοιτάξει» μέσα από το παράθυρό του τροφοδοτώντας τα κουτσομπολιά της εποχής.
Άρα το έργο μου θα έχει να κάνει με την λεπτή εκείνη, αόρατη (στο έργο δεν θα είναι) γραμμή που ορίζει το μέσα και το έξω. Την οπτική του Ιόλα αλλά και την οπτική της κοινωνίας ταυτόχρονα.
Με αυτόν τον τρόπο θα δώσω την δυνατότητα στον θεατή να μπει ο ίδιος τόσο στην θέση του Ιόλα, όσο και στην θέση ενός πολίτη που παρακολουθεί απ έξω αυτή την προσωπικότητα. Δηλαδή θα ήθελα ο θεατής μου να βιώσει συναισθήματα υπεροχής – όντας ιδιοκτήτης μιας υπεροχής βίλας, ταξικής διαφοροποίησης όντας άνθρωπος μορφωμένος και πολυταξιδεμένος, βρισκόμενος σε ένα προάστιο της Αθήνας- ταυτόχρονα με συναισθήματα αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και υποβιβασμού από την δομή της τότε κοινωνίας.
Ο ίδιος ο θεατής μπορεί πολύ εύκολα να περάσει στον αντίποδα, να θαυμάσει το οικοδόμημα ως εξωτερικός παρατηρητής και να φανταστεί στιγμές πλούτου και αίγλης. Την ίδια στιγμή που θα προσπαθήσει να κοιτάξει αδιάκριτα και να προσπαθήσει να αποδομήσει όλη την προσωπικότητα του Ιόλα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου: τελάρο χαρτιού πλαισιωμένο σε παράθυρο της οικίας. Με ανοίγματα διαφόρων μεγεθών.

φωτογραφία από έργο αντίστοιχης τεχνικής της Β. Μάνθου.

The Travelling Emperor, Τereza Papamichali,

The Travelling Emperor

Με αφορμή το ανοιχτό κάλεσμα της ομάδας Φιλοπάππου για το project ‘Αλέξανδρος Ιόλας’

Το ζήτημα της βίλας Ιόλα, μαζί με το φαινόμενο της προσωπικότητας του Ιόλα, αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας που απο πολύ νωρίς φάνηκε ότι δεν μπορεί εξαντληθεί με ένα σχόλιο ή έργο. Μέσα απο την έρευνα που κάναμε ως ομάδα, αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον ήταν η πληθωρικότητα του Ιόλα και οι πολλαπλές ζωές που φαινόταν να είχε ζήσει, μετακινούμενος συνεχώς και πάντα με τον χαρακτηρισμό ‘αμφιλεγόμενο’ σε ό,τι έκανε. Απ’ό,τι φαίνεται εκτός απο αυτήν την πληθωρικότητα τον χαρακτήριζε ένα τυχοδιωκτικό πνεύμα και ένα δικό του σύστημα ηθικής που αναμφίβολα συγκρούονταν κατα καιρούς με τις τρέχουσες κοινωνικές αξίες. Ακολουθώντας τις διαδρομές που έκανε και τις ταυτότητες που άλλαξε, μέσα απο το βιογραφικό του και απο συνεντεύξεις συνεργατών και φίλων του, και προσπαθώντας να καταλάβω ή τουλάχιστον να αποκτήσω μια δική μου γνώμη για το φαινόμενο Ιόλας και την φιλοδοξία του για την βίλα Ιόλα, ερεύνησα τρεις προσωπικότητες οι οποίες παίξαν κεντρικό ή περιφερειακό ρόλο στην ζωή του,  καθώς και την εξέλιξη μιας απο τις συλλογές που δημιούργησε και που κατέληξε σε μουσείο. Σε μια παρουσίαση-εγκατάσταση αυτής της υπο εξέλιξη έρευνας που έκανα στο εργαστήριο μου, έδειξα την δουλειά μου σε φωτογραφίες, σχέδια και κατασκευές μαζί με ένα έντυπο, συρραφή απο συνεντεύξεις, ανεκδοτολογικές αφηγήσεις και αρχειακές φωτογραφίες μαζί με βιογραφικά των τριών και της συλλογής. Η παρουσίαση συνοδευόταν απο ένα κείμενο με  απόσπασμα συνέντευξης του Grzegorz Kowalski (δες Kowalnia) για τον ρόλο του καλλιτέχνη. «Αν αποδεχτούμε ότι η τέχνη πρέπει να απευθύνεται στη συλλογική συνείδηση, οτι πρέπει να  εισαγάγει το κοινό σε νέα πεδία αντίληψης ή απλά να θέτει  ερωτήματα και να δημιουργεί αμφιβολίες, είναι προφανές ότι ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να συμμορφώνεται με την ηθική και το σύστημα αξιών της εποχής του.» [εξηγεί αναφερόμενος στο παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα »] «Τέχνη δεν είναι το παιδί της ιστορίας που καταγγέλει και ανακηρύσσει τον αυτοκράτορα γυμνό, οι καλλιτέχνες είναι οι ράφτες που επιθυμούν να ανυψωθούμε στο επίπεδο της μη-ένδυσης γδύνοντας τον αυτοκράτορα.» Η τέχνη είναι μια φαντασίωση, όχι  τόσο ως μια απάτη, αλλά ως μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, μια κατάσταση που προυποθέτει πίστη για να υπάρχει. «Η Τέχνη δεν είναι η ανακάλυψη και η αποκάλυψη, αλλά  η ανάληψη της ευθύνης για την πραγματικότητα που δημιουργείς πέρα από τα κατεστημένα.» Θεωρώντας λοιπόν τον Ιόλα ως ‘τον περιπλανώμενο αυτοκράτορα’, τον παρουσίασα, σ’ένα τμήμα της διαδρομής του, μέσα απο την βιογραφία των Theodora Roosevelt-Keogh, Niki Stifel, John de Cuevas και του μουσείου De Menil. http://the-ocelot.blogspot.com/
The Travelling Emperor   for the open call  ‘Alexander Iolas’ a project of Filopappou group (omada Filopappou)   The issue of the villa Iola, along with the phenomenon of Iola’s personality creates an extent field of research that, from early on, appeared difficult to grasp and to work or comment on it. Throughout the research we have done as Filopappou group, what intrigued me was the Iola’s exuberance  and the multiple lives that seemed to have lived, constantly mobile and always with the term ‘ambiguous’ applied to whatever he did. It appears that apart from the exuberance, he’s characterized by an audacious spirit and his own moral system that undoubtedly at times was in conflict with the current social values. Following the journeys he made and the identities he switched, through the biographies and  interviews of his associates and friends, and trying to understand, or at least form an opinion of my own, about the phenomenon Iolas and his ambition for Villa Iola, I explored three figures that played a central or peripheral part in his life and the evolution of one of the collections he created which resulted in a museum. In a presentation- installation of this on-going research that I made in my workshop, I showed my work of photographs, plans and constructions along with a print issue collated from interviews, anecdotal stories and archival photographs with the biographies of the three and the collection. The presentation was accompanied by a text with extract of Grzegorz Kowalski (see Kowalnia) interview about artist’s role. ‘If we acknowledge that art has to address the collective consciousness, that has to introduce the public into new areas of comprehension or to simply pose questions and create doubts, it is obvious that the artist cannot comply with the morals and the system of ethics of his time’[illustrating this point G.K. is interpreting the fairytale ‘The Emperor’s new clothes’] ‘Αrt is not the child-whistleblower of the story that pronounces the emperor nude; the artists are the tailors that they desire to exhilarate to the heights of non-clothes by undressing the emperor.‘Art is an illusion not as a deception but as a constructed reality, a condition that requires faith to exist. Αrt is not about discovering and revealing but it is about taking responsibility of the reality that one is creating beyond the established.’ Considering then Iolas as ‘the travelling emperor’  I present him in a part of his journey, through the biography of Theodora Roosevelt-Keogh, Niki Stifel, John de Cuevas and the Collection De Menil.   http://the-ocelot.blogspot.com/

Ανασύρθει στις 2/6/2020, από http://omadafilopappou.info/iolas_papamichali.htm
Αυτόνομος σύνδεσμος στο http://the-ocelot.blogspot.com/

Excerpt of fall into ruin – William E. Jones

Excerpt of FALL INTO RUIN from William E. Jones on Vimeo.

Excerpt of FALL INTO RUIN
“Fall into Ruin” tells the story of artist William E. Jones’s relationship with Alexander Iolas (1907-1987), a Greek art dealer from Alexandria active in New York and European cities from the mid-1950s to the mid-1980s. Iolas had close connections to the Surrealists, to artists associated with Nouveau Réalisme, and to American artists such as Ed Ruscha, Harold Stevenson, and Paul Thek. At the height of his career, he maintained galleries in New York, Paris, Madrid, Geneva, Milan, and Athens.
After Iolas’s death from AIDS in 1987, the art collection in his house disappeared; this collection included Egyptian, Greek, and Roman antiquities, as well as works by artists Iolas represented, including Max Ernst, René Magritte, Man Ray, Victor Brauner, Matta, Yves Klein, Takis, and Niki de Saint Phalle. The empty house was later vandalized extensively. For “Fall into Ruin,” Jones returned to a place he first visited when he was 19 years old. The film includes not only contemporary images of the site in its ruined state, but also photographs Jones took in 1982 of Iolas’s house in its glory.
“Fall into Ruin” by William E. Jones was part of solo exhibitions at The Modern Institute, Glasgow, March 17-May 20, 2017, and at David Kordansky Gallery, Los Angeles, July 15-August 26, 2017. The film’s international festival premiere took place at the Oberhausen Film Festival (May 14, 2017).

Let’s Supper, Mr. Iolas | Resurrection RE

Ομαδική εικαστική έκθεση στον Κήπο της Βίλας Ιόλα σε συνεργασία με τον Δήμο Αγ. Παρασκευής. Βίλα Ιόλα, Δημοκρατίας 6, Αγ. Παρασκευή Διάρκεια: 12 – 19 Ιουλίου 2019
Ώρες λειτουργίας: 20.00 – 23.00 μ.μ.
Επιμέλεια-Συντονισμός: Νάιρα Στεργίου, Εριφύλη Βενέρη
Ο Αλέξανδρος Ιόλας υποδέχεται τον Andy Warhol για ένα Μυστικό Δείπνο στη διάσημη βίλα του στην Αγία Παρασκευή. Η σχέση των δύο ανδρών είναι κεντρικής σημασίας ως προς τη θεματική της έκθεσης. Ο Ιόλας παρήγγειλε στον Warhol τη σειρά έργων Last Supper και λίγο μετά την υλοποίηση και παρουσίασή της το 1987 πέθαναν και οι δύο με λίγους μήνες διαφορά.Εννοιακό πυρήνα του Let’s Supper, Mr. Iolas | Resurrection Re αποτελεί το μαρμάρινο τραπέζι της βανδαλισμένης Βίλας Ιόλα ως κατάλοιπο περασμένων μεγαλείων, ως αινιγματικός τόπος συσσωρευμένων αφηγήσεων. Μέσω της αδιάλειπτης προβολής ενός από τα έργα της σειράς πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού θα λαμβάνει χώρα, ή αλλιώς θα επαν-επιτελείται, η σκηνή του Μυστικού Δείπνου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Σε συμβολική αναλογία, δώδεκα εικαστικοί “συνδαιτυμόνες”, δώδεκα δηλαδή καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, προσκαλούνται στην εκθεσιακή αυτή εκδήλωση για να τη συνθέσουν. Τα εικαστικά έργα θα ενταχθούν στην έκταση του Κήπου καθώς και στο κτιριακό κέλυφος της Βίλας. Η επισκεψιμότητα για το κοινό θα επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου, όταν οι πύλες ανοίξουν και το Δείπνο είναι έτοιμο.
https://neon.org.gr/gr/exhibition/lets-supper-mr-iolas-resurrection-re/
http://www.nairastergiou.com/gallery/ela-na-agapithoume-darling-little-death/
http://www.nairastergiou.com/wp-content/uploads/2019/09/book_iolas.pdf
http://www.nairastergiou.com/wp-content/uploads/2019/09/lets_supper_mr_Iolas_MAP.pdf
https://ipolizei.gr/o-alexandros-iolas-ypodexetai-ton-andy-gouorxol/
https://www.lifo.gr/guide/culturenews/arts/245207/perpatontas-aytes-tis-meres-ston-kipo-tis-vilas-iola-let-s-supper-mr-iolas-resurrection-re

Iolas – Andreas Angelidakis

IOLAS Andreas Angelidakis (16 Μαΐ 2014) Iolas Andreas Angelidakis, 2014 8’25» rendering and animation: Sotiris Vasiliou, Alexandra Syriou editing, sound AA archival material ERT online special thanks to Nikos Stathoulis, Renos Xippas, Dimitris Liberopoulos A short film about the Villa of Alexander Iolas, Andreas Angelidakis 2014, Every End is a Beginning, EMST National Museum of Contemporary Art Athens

Ομάδα Φιλοπάππου – συνεντεύξεις, καταγραφές

Omada Filopappou Beton 7 2011
Σε μια στροφή συναντήσαμε τον Ιόλα.
Over the Corner we meat Iolas.
Παράλληλο Πρόγραμμα της 3ης Βiennale της Αθήνας «Μονοδρομος»
Collateral Event of the 3rd Athens Biennale «Monodrome»
Editing: Aggeliki Svoronou
© Omada Filopappou

Iolas Project, Villa Iola, Collecting Iola’s Leftovers 2011

Iolas Project, Villa Iola, Collecting Iola’s Leftovers 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with D. Zaharopoulos 2011

Iolas Project, Interview with D. Zaharopoulos Part 1 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with D. Zaharopoulos Part 2 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project Archive Slideshow 2011

Iolas Project Archive Slideshow 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with C. Iwakeimides 2011

Iolas Project, Interview with C. Iwakeimides 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with E. Protonotariou 2011

Iolas Project, Interview with E. Protonotariou 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with Stathoulis 2011

Iolas Project, Interview with Stathoulis Part 1 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Interview with Stathoulis Part 2 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.

Iolas Project, Villa Iola, Συγκέντρωση και ομιλίες κατοίκων 2011

Iolas Project, Villa Iola, Συγκέντρωση και ομιλίες κατοίκων 2011 from Omada Filopappou on Vimeo.